Η Εσωτέρα Θεραπευτική αρχική

Η Εσωτέρα Θεραπευτική

Εσωτέρα Θεραπευτική είναι το όνομα μιας συγκεκριμένης επιστημονικά αποδεδειγμένης θεραπευτικής μεθόδου.Είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που φθάνει πολύ πέρα από το φυσικό σώμα, εργάζεται στο αιθερικό πεδίο του ανθρώπου.