Ρέικι

Παρουσίαση των τεχνικών Reiki

reikihead Το Reiki είναι μια τεχνική διεύρυνσης και εναρμόνισης του ατόμου με την κοσμική  ενέργεια. Από τη στιγμή που κάποιος γίνει κανάλι του Reiki, η ενέργεια  αυτή ρέει μέσα από τα χέρια του και μπορεί να την κατευθύνει στον εαυτό του και σε άλλους. Το Reiki είναι ένα πλήρες σύστημα αυτοθεραπείας, που προάγει την υγεία σε όλα τα επίπεδα. Ο πρώτος δάσκαλος του Reiki ήταν ο Μικαόμι Ουσούι, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στη θεραπεία του σώματος αλλά και του πνεύματος των ανθρώπων.

Η παρουσίαση περιλαμβάνει:

Εισαγωγή στο Reiki

Παρουσίαση τεχνικών

Δωρεάν θεραπεία

 

Συντονισμός Πρώτου Βαθμού Reiki (USUI REIKI)

To Ουσούι Ρέικι 1ος βαθμός είναι η αρχική εκπαίδευση Ρέικι που δίνεται σε ένα αυτοτελές διήμερο σεμινάριο και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να συντονιστούν με την ενέργεια Ρέικι και να μάθουν να την εφαρμόζουν με σκοπό τη βελτίωση της ζωής τους με περισσότερη υγεία και ευτυχία.

Στην εκπαίδευση Ουσούι Ρέικι 1ου βαθμού, οι συμμετέχοντες θα πάρουν ατομικά και ιδιαιτέρως τέσσερεις συντονισμούς Ρέικι, ώστε να συντονιστούν με τη συμπαντική ενέργεια Ρέικι και να μπορούν να διοχετεύσουν το Ρέικι στον εαυτό τους και σε άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντός τους. Θα μάθουν την προέλευση και την ιστορία του Ρέικι, θα διδαχθούν διαλογισμό, τις θέσεις των χεριών στην αγωγή, τεχνικές χρήσης Ρέικι και θα κάνουν πρακτική εξάσκηση.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης παρέχονται:

 • Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Ρέικι 1ου βαθμού
 • Cd με Μουσική για Συνεδρία Ρέικι
 • Πιστοποιητικό Ουσούι Ρέικι 1ου βαθμού

Διάρκεια Εκπαίδευσης Ουσούι Ρέικι 1ου βαθμού

Το σεμινάριο διαρκεί  2 ημέρες, περιλαμβάνει 12 ώρες εκπαίδευσης

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Για την συμμετοχή στην εκπαίδευση Ουσούι Ρέικι 1ου βαθμού δεν προαπαιτείται καμία άλλη προηγούμενη γνώση, εμπειρία, συνεδρία, ούτε άλλη προεργασία.

Συντονισμός Δεύτερου Βαθμού Reiki (USUI REIKI)

Η εκπαίδευση Ουσούι Ρέικι 2ου βαθμού απευθύνεται σε όσους έχουν συντονιστεί και εκπαιδευτεί στο Ουσούι Ρέικι 1ου βαθμού και επιθυμούν να μάθουν πιο εξειδικευμένες χρήσεις της ενέργειας Ρέικι για περισσότερα και ταχύτερα αποτελέσματα στην υγεία τους και αυτοβελτίωση τους και ακόμα να μπορούν να βοηθήσουν καλύτερα τα μέλη του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος τους.

Στην εκπαίδευση Ουσούι Ρέικι 2ου βαθμού περιλαμβάνονται:

 • Συντονισμός Ρέικι 2ου βαθμού
 • Σύμβολα Ρέικι, σημασία, εκμάθηση
 • Τεχνικές χρήσης συμβόλων
 • Τεχνική αγωγής ρέικι από απόσταση
 • Τεχνική θεραπείας συνηθειών
 • Τεχνική αποτοξίνωσης
 • Τεχνική ενεργειακού καθαρισμού χώρου
 • Πρακτική στη χρήση των συμβόλων

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης παρέχονται:

 • Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο και
 • Πιστοποιητικό Ουσούι Ρέικι 2ου βαθμού

Διάρκεια Εκπαίδευσης Ουσούι Ρέικι 2ου βαθμού
Το σεμινάριο διαρκεί  2 ημέρες περιλαμβάνει 12 ώρες εκπαίδευσης

Συντονισμός Τρίτου Βαθμού Reiki (USUI REIKI)
Η εκπαίδευση Ρέικι Μάστερ απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει την

εκπαίδευση και πρακτική του 1ου και 2ου βαθμού Ουσούι Ρέικι και
επιθυμούν να προάγουν την πνευματική ανάπτυξη τους καθώς και να
βοηθήσουν άλλους μέσω της άσκησης και διδασκαλίας Ρέικι.

Οι συμμετέχοντες θα πάρουν τον συντονισμό Ρέικι Μάστερ, ο κάθε ένας
ατομικά και ιδιαιτέρως, και όλοι θα διδαχθούν το σύμβολο Ρέικι Μάστερ, την
ονομασία του, την προέλευση και ιστορία του. Θα αναλυθεί η προέλευση και
η σημασία όλων των συμβόλων. Ακόμη, θα δοθούν προχωρημένες τεχνικές
ενεργειακής αγωγής, τεχνικές αποτοξίνωσης και θα γίνει πρακτική
εξάσκηση στην αγωγή Ρέικι.

 • Στην εκπαίδευση Ρέικι 3Α βαθμού περιλαμβάνονται:
 • Συντονισμός Ρέικι 3ου βαθμού
 • Σύμβολα Ρέικι, σημασία, εκμάθηση
 • Τεχνικές Ρέικι 3ου βαθμού
 • Πρακτική στη χρήση των συμβόλων

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης παρέχονται:

 • Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Ουσούι Ρεικι 3ου βαθμού
 • Cd με διαλογισμό
 • Cd με μουσική για θεραπεία
 • Πιστοποιητικό Ουσούι Ρέικι 3ου βαθμού

Διάρκεια Εκπαίδευσης Ουσούι Ρέικι 3ου βαθμού
Η εκπαίδευση διαρκεί 1 ημέρα, περιλαμβάνει 6 ώρες εκπαίδευσης

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • Εκπαίδευση Ουσούι Ρέικι 1ου & 2ου βαθμού
 • Ελάχιστο χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά τον 2ο βαθμό Ρέικι
 • Πρακτική Άσκηση στην αγωγή Ρέικι και τεχνικές Ρέικι

Την εκπαίδευση Ουσούι Ρέικι 3Α βαθμού δίνει η Ελισάβετ Ζομπάκου, Reiki Master Teacher, Usui Reiki Ryoho, Mέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Reiki