Αυτογνωσία

Ομάδα Αυτογνωσίας

autognosia Μια ομάδα αυτογνωσίας προάγει την ψυχική υγεία του ατόμου, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαστάσεις της καθημερινής ζωής, που απειλούν την «υγιή» λειτουργία και την προσαρμογή στο σύνθετο σημερινό κόσμο.Είναι πολλοί οι άνθρωποι που βιώνουν τα ψυχοσωματικά συμπτώματα τους με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να θεωρούν ότι είναι οι μοναδικοί άνθρωποι στον κόσμο που τους συνέβη κάτι ανάλογο.  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να νιώθουν τελικά εξαιρετικά μειονεκτικά για αυτή τους την κατάσταση.  Είναι βαθιά λυτρωτικό, για κάποιους από αυτούς, να γνωρίσουν άλλα άτομα σε ομάδα αυτογνωσίας, που έχουν ίδια ή ανάλογα προβλήματα και εμπειρίες, ώστε να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν ότι και άλλοι βιώνουν προσωπικές δυσκολίες στη ζωή τους.

Μέσα από τα «μάτια» των άλλων ανθρώπων θα μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με τις «δυνατές» πλευρές του εαυτού τους και θα αρχίσουν να κάνουν πραγματικότητα τις κρυμμένες επιθυμίες τους  και τα όνειρά τους….

Η ομαδική διαδικασία έχει στόχο να δημιουργήσει ένα «θεραπευτικό» περιβάλλον, που αναγνωρίζει και ενισχύει τις ποιότητες που υπάρχουν κρυμμένες σε κάθε άτομο, παρά τις αδυναμίες και τις ανεπάρκειές του.

Οι συναντήσεις μας δίνουν την ευκαιρία για μάθηση νέων και πιο αποτελεσματικών τρόπων να επικοινωνούμε με τον εαυτό μας και τους άλλους, των παραγόντων που επηρεάζουν τις διαπροσωπικές μας ή και τις επαγγελματικές μας σχέσεις (συνήθειες, φόβοι, θυμός, αξίες, προκαταλήψεις κλπ), αναγνώριση και προβληματισμό σε θέματα, όπως η οικογένεια, η εργασία, η καθημερινότητα και τέλος, γνώση που αποβλέπει στο να βιώνουμε με πληρότητα τη ζωή μας στο τώρα και στο μέλλον.

Οι συναντήσεις της ομάδας θα γίνονται την πρώτη και την τρίτη Τετάρτη κάθε μήνα, ξεκινώντας από την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 από τις 18:00 έως τις 20.00.

Η ομάδα συντονίζεται από την Ελισάβετ Ζομπάκου, συντονίστρια ομάδων προσωπικής ανάπτυξης.

Ας δημιουργήσουμε μία νέα ομάδα αυτογνωσίας και για δύο ώρες ας ανακαλύψουμε τα καλά κρυμμένα μυστικά της!