Εσωτέρα Θεραπευτική

Η  ΕΣΩΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

esotera Εσωτέρα Θεραπευτική είναι το όνομα μιας συγκεκριμένης επιστημονικά αποδεδειγμένης θεραπευτικής μεθόδου.Είναι μια θεραπευτική  προσέγγιση που φθάνει πολύ πέρα από το φυσικό σώμα, εργάζεται στο αιθερικό πεδίο του ανθρώπου.Μετά από χρόνια παρατηρήσεων και μελέτης τα μέλη του διεθνούς δικτύου εσωτέρας θεραπευτικής (International Network of Esoteric Healing) δημιούργησαν την επιστήμη της εσωτέρας θεραπείας η οποία αφορά άμεσα το ενεργειακό πεδίο που περιβάλλει και διαπερνά το ανθρώπινο φυσικό σώμα.

Η μέθοδος της Εσωτέρας Θεραπευτικής έχει αποδειχτεί ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος θεραπείας για την ενδυνάμωση του αιθερικού σώματος. Αυτό το ενεργειακό πεδίο (αιθερικό πεδίο) απαρτίζεται από επτά μεγάλα εστιακά σημεία που είναι γνωστά ως «κέντρα» αλλά και άλλα μικρότερα, το σύνολο των οποίων συνιστά ένα δίκτυο από το οποίο διέρχεται ενέργεια και διανέμεται μέσω αυτών των κέντρων στους αντίστοιχους ενδοκρινείς αδένες, στα συστήματα και στα όργανα του ανθρωπίνου σώματος.                                                                                                           

Θεμελιώδες στοιχείο της Εσωτέρας Θεραπευτικής είναι ότι εργάζεται ουσιαστικά με την «ψυχή».

Η «ψυχή» στην Εσωτέρα Θεραπευτική προσεγγίζεται ως ένα πραγματικό γεγονός μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Μπορεί να παρομοιαστεί  με μία γεννήτρια της οποίας την ενέργεια μόνο με κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί να μάθει κανείς πώς να την χειρίζεται και με ειδικούς χειρισμούς πώς να την ακτινοβολήσει στο ενεργειακό πεδίο του ανθρώπου. Στόχος είναι να εξαλείψει ό,τι ενδεχομένως υπονομεύει τη σωματική, πνευματική και ψυχική του υγεία καθώς και τη δράση του μέσα στην κοινωνία.

Η Εσωτέρα Θεραπευτική έχει θέσει ως κύριο μέλημά της να βοηθά τους ανθρώπους να θεραπεύονται σε κάθε επίπεδο της ύπαρξής τους, τόσο στο φυσικό και αιθερικό τους όσο και στο νοητικό και συναισθηματικό τους. Αποστολή της είναι να φέρει σε επαφή τον άνθρωπο με έναν ανώτερο σκοπό – τον Ανώτερο Εαυτό του– επιδιώκοντας την αρμονία στην καθημερινή του ζωή.

Από την άποψη του Εσωτερισμού, η αληθινή θεραπεία, η θεραπεία που θα αλλάξει τη ζωή και την εσωτερική κινητοποίηση ενός ανθρώπου, μπορεί να συμβεί μόνο όταν η «ψυχή» του ανθρώπου συναινεί. Η Εσωτέρα Θεραπευτική καλεί τον άνθρωπο να λάβει αποφάσεις από μέσα του, αποφάσεις τις οποίες η «ψυχή» επιθυμεί και όχι ό,τι η προσωπικότητα υποστηρίζει. Η πραγματική θεραπεία θα προσφέρει νέες συνήθειες στο σώμα, διατροφικές αλλαγές καθώς και αλλαγές όσον αφορά στη φυσική κατάσταση του ανθρωπίνου σώματος, στους τρόπους ψυχαγωγίας και χαλάρωσης.  Όλοι αυτοί οι καθοριστικοί για την ανθρώπινη ζωή παράγοντες επηρεάζονται από το εσωτερικό του ανθρώπου, και δεν επιβάλλονται στον άνθρωπο  από τον εξωγενή του κόσμο. Πολλοί  που έχουν δεχθεί συστηματικά θεραπείες έχουν εντοπίσει μία εσωτερική αλλαγή η οποία βοηθάει στο να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τους πιο εύκολα.

«Δεν θεραπεύουμε απλά βοηθάμε τους ανθρώπους να βοηθήσουν τους εαυτούς τους,  ελευθερώνοντας την δύναμη μέσα τους».

New Age Healing  Brenda Johnston.