Εσωτέρα Θεραπευτική 1

Sep 28, 2013   //   by admin   //   Uncategorized  //  No Comments

Η Εσωτέρα Θεραπευτική Εσωτέρα Θεραπευτική είναι το όνομα μιας συγκεκριμένης επιστημονικά αποδεδειγμένης θεραπευτικής μεθόδου.Είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που φθάνει πολύ πέρα από το φυσικό σώμα, εργάζεται στο αιθερικό πεδίο του ανθρώπου.

Comments are closed.