Αυτογνωσία αρχικη

Ομάδα Αυτογνωσίας

Οι συναντήσεις της ομάδας θα γίνονται την πρώτη και την τρίτη Τετάρτη κάθε μήνα